tilstandsrapporter drift og vedligehold

Kender I tilstanden på jeres ejendom? Hvilke vedligeholdelses- og renoveringsarbejder er vigtigst at udføre over de næste år? En tilstandsrapport er et nyttigt redskab for en bestyrelse, når der skal tages store og små beslutninger om vedligeholdelse og renovering af jeres ejendom. Når du vælger Madsen&Søeborg som din samarbejdspartner, får du:

  • Vi gennemgår jeres ejendom fra kælder til kvist
  • I skemaform vurderer vi samtlige bygningsdele mht. udseende, levetid og skader. Årsager til skader beskrives. Hvis der er skader, beskrives det, hvordan skaderne bedst kan udbedres, og vi giver dig et prisoverslag. Rapporten indeholder en konklusion med en oversigt på, hvilke renoveringsarbejder der kan forventes indenfor de kommende 10 år
  • Vi kommer med et oplæg til en prioritering af disse arbejder. Prioriteringen rettes til efter et møde med bestyrelsen

SPAR PENGE PÅ KORREKT OG RETTIDIG VEDLIGEHOLD
Det er billigere at forebygge end at renovere/udskifte en bygningsdel. Mangelfuld vedligeholdelse af jeres ejendom vil medføre, at de enkelte bygningsdele nedbrydes hurtigere. Det betyder i sidste ende øgede udgifter til renovering/ eller udskiftning af bygningsdelen(e). Manglende vedligeholdelse vil desuden give en værdiforringelse af hele ejendommen. Der er god økonomi i at vedligeholde din ejendom. Korrekt vedligehold forlænger levetiden af de enkelte bygningsdele samt bidraget til et mere attraktivt miljø. Vores tilstandsrapport/drift- og vedligeholdelsesplan indeholder:

  • Registrering af bygningsdele samt deres tilstand
  • Drift- og vedligeholdelsesplan
  • Fornyelsesplan
  • Prioritering
  • 10 års plan
tilstandsrapport01tilstandsrapport02