byggeledelse byherrerådgivning

BYGHERRERÅDGIVNING
Vi tilbyder bygherrerådgivning til både erhvervskunder, boligforeninger og til dit private byggeprojekt. En af bygherrens vigtigste roller i et byggeprojekt er at træffe beslutninger. Når du vælger Madsen&Søeborg som din samarbejdspartner, får du:

 • Kompetent rådgivning og sparring i planlægningsfasen, hvor projektets fysiske, tekniske og økonomiske rammer fastlægges
 • Grundige forundersøgelser som er et vigtigt fundament for det videre projektforløb

Tidligere løste opgaver:

 • Opstille kravspecifikationer
 • Forundersøgelser
 • Indhentning af relevante miljøundersøgelser
 • Budgetlægning af byggesagen
 • Gennemgang af ingeniør og arkitektprojekter
 • Rådgiverudbud
 • Totalentrepriseudbud
 • Bygherremøder
 • Gennemførelse af 1års og 5 års gennemgang

BYGGELEDELSE
Partnerne i Madsen & Søeborg har mere end 15 års erfaring med byggeledelse. Når du vælger Madsen&Søeborg som din samarbejdspartner, ved du at:

 • Vi er din repræsentant på byggepladsen, og vores erfaring sikrer, at du får en kompetent styring af byggeprocessen
 • Vi kontrollerer, at entreprenøren leverer den håndværksmæssige kvalitet kunden har krav på
 • Vi afholder projektsgennemgangsmøder med håndværkerne på byggepladsen, hvor byggeprocessen gennemgås og fokusområderne specificeres
 • Vi under byggeprocessen udføres prøvefelter, der skal danne et kvalitetsgrundlag for delopgaven

Tidligere løste opgaver:

 • Afholdelse af byggemøder
 • Tilsyn med arbejdets udførelse
 • Effektiv økonomisk styring
 • Sikkerhedskoordinering
 • Projektopfølgning

 

byggeledelse01 byggeledelse02