boligforeninger

Vi hjælper og rådgiver din boligforening med de fleste af jeres byggetekniske udfordringer:
Vi gennemgår hele din ejendoms klimaskærm: Tag, facader, vinduer / døre, kælder og fundamenter.

  • Din boligforening modtager efterfølgende en kortfattet rapport, hvor det fremgår, hvilke bygningsdele der er i god stand, og hvilke der trænger til vedligeholdelse eller renovering
  • Vi gennemgår resultatet af rapporten på jeres næste bestyrelsesmøde, hvis I ønsker det

PRISSAT PROJEKTFORSLAG
Hvis din boligforening overvejer at gennemføre et renoveringsprojekt, udarbejder vi som beslutningsgrundlag et prissat projektforslag. Projektforslaget indeholder en kortfattet teknisk beskrivelse af renoveringsopgaven med et tilhørende budget. Forslaget udarbejdes i tæt dialog med bestyrelsen. Vi gennemgår gerne hele projektforslaget på en generalforsamling, og svarer på de eventuelle spørgsmål der opstår, når et større projekt skal gennemføres.

PROJEKTMATERIALE
Når beslutningen om at igangsætte et renoveringsprojekt er taget, udarbejder Madsen & Søeborg et fyldestgørende og detaljeret projektmateriale. Der indhentes de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Projektmaterialet udsendes til de bydende entreprenører. Herefter udarbejdes en entreprisekontrakt. Der indgås normalvis entreprisekontrakt med den entreprenør der har afgivet det mest fordelagtige tilbud.Når beslutningen om at igangsætte et renoveringsprojekt er taget, udarbejder Madsen& Søeborg fyldestgørende og detaljeret projektmateriale.

  • Vi indhenter de nødvendige tilladelser fra myndighederne
  • Vi udsender projektmaterialet til de bydende entreprenører
  • Vi udarbejder en entreprisekontrakt. Der indgås normalvis entreprisekontrakt med den entreprenør, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud.

BYGGERIETS GENNEMFØRELSE
Madsen&Søeborg styrer hele byggesagen.

  • Vi afholder i byggefasen ugentlige byggemøder, og fører løbende tilsyn med arbejdets kvalitet. Der er fra start til slut fokus på, at entreprenøren leverer den ønskede ydelse til tiden, og indenfor den økonomiske ramme der er aftalt på projektet
  • Vi følger op på, at entreprenøren under byggefasen viser det fornødne hensyn til ejendommens beboere. Vi sørger for, at beboerne informeres grundigt under hele byggeprocessen
  • Ved byggeriets afslutning afholder vi afleveringsforretning og udarbejder mangellister
  • Vi følger op på at entreprenøren får udbedret samtlige fejl og mangler
  • Til sidst udarbejder vi det endelige byggeregnskab
boligforeninger01 boligforeninger02