bygningskonstruktioner

En af Madsen&Søeborg’s kernekompetencer er rådgivning indenfor bygningskonstruktioner. Begge partnere har mere end 25 års erfaring indenfor området. En stor del af vores tidligere projekter har været ombygninger i den ældre bygningsmasse i København samt projektering af nybyggeri og tilbygninger. Som oftest udarbejder vi et konstruktionsprojekt med udgangspunkt i et arkitektprojekt. Vi kan rådgive dig gennem hele projektforløbet:

 • Projektforslag og budget
 • Udarbejdelse af hovedprojekt (til indhentning af byggetilladelse)
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale (konstruktionsprojekt, beskrivelser mm.)
 • Indhentning af priser (underhåndsbud/licitation)
 • Evt. udarbejdelse af detailprojekt
 • Byggestyring og fagtilsyn

Vi løser opgaver af meget forskellig karakter – store som små. Tidligere løste opgaver:

 • Komplicerede ombygninger af flere strøgejendomme, midlertidige understøtninger, fjernelse af bærende og stabiliserede vægge
 • Nybyggeri herunder etageejendomme, institutioner og erhvervsbyggeri
 • Om- og tilbygninger for både private- og erhvervskunder
 • Eftervisning af eksisterende konstruktioners bæreevne
 • Fundering
 • Efterfundering af ældre etageejendomme
 • Altaner og tagterrasser
 • Tagboliger der indrettes på eksisterende tørrelofter mm.
 • Konstruktioner i beton, murværk, stål og træ
 • Skadeshåndtering for forsikringsselskaber
bygningskonstruktioner01bygningskonstruktioner02