renovering

Renoveringsprojekter er et af de områder, som Madsen&Søeborg er højt specialiserede indenfor. Ved større renoveringsopgaver anbefaler vi altid, at du får udarbejdet et projektmateriale af et rådgivende arkitekt- eller ingeniørfirma. Første skridt er et budget med tilhørende omfangsbeskrivelse. På dette grundlag besluttes, om rådgiveren skal sættes i gang med at udarbejde et detaljeret udbudsprojekt. Udgiften til udbudsprojektet/rådgiveren tjenes ofte hjem, på de udgifter der spares, ved at håndværkerudgifterne reduceres i udbuddet (priskonkurrence). Desuden vil et godt fyldestgørende projekt sikre, at risikoen for entreprenørens eventuelle krav om ekstrabetaling reduceres. Et projekt sikrer ligeledes, at der vælges de rigtige byggetekniske løsninger med udgangspunkt i æstetik, konstruktion og økonomi. Når du vælger Madsen&Søeborg som din samarbejdspartner, får du:

 • Et projekt med langsigtet værdi, god arkitektur og solid byggeteknik
 • Vi fører tilsyn med arbejdets udførelse
 • Vi afholder byggemøder, hvor byggearbejdet koordineres og styres
 • Vi er din erfarne og kompetente repræsentant på byggepladsen. Tilsyn og projektopfølgning under udførelsesfasen sikrer at arbejdet har høj håndværksmæssigt kvalitet

Vi deltager gerne i jeres næste bestyrelsesmøde og rådgiver om, hvad vi kan hjælpe jeres boligforening med. Tidligere løste opgaver:

 • Tagudskiftning
 • Facaderenovering
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Kælderrenovering / Fugtsikring
 • Betonrenovering
 • Renovering af trappeopgange
 • Altanrenovering
 • Renovering af karnapper
 • Tekniske installationer, vand, varme, el, afløb og kloak
 • Energirenovering

 

renovering01renovering02