statiske beregninger – KK2 certificeret

Statiske beregninger er en spidskompetence hos Madsen&Søeborg – begge partnere har mere end 20 års erfaring indenfor området. Tor Søeborg er certificeret statiker KK2. Ved nybyggeri og ombygninger er det ofte et myndighedskrav, at der udarbejdes statiske beregninger (også kaldet statisk dokumentation). Den statiske dokumentation redegør for at en bygnings konstruktioner opfylder styrke- og anvendelseskravene angivet i de danske konstruktionsnormer – Eurocodes. En statisk beregning kan opdeles i to faser: En eftervisning af lodrette laster, samt en eftervisning af vandrette laster. En eftervisning af lodrette laster er for det meste ukompliceret, da øvelsen her går ud på at eftervise, at alle laster kan føres til fundamentet. En eftervisning af vandrette laster er derimod mere kompliceret. For at et hus er stabilt for vandrette laster (f.eks. vind), vil det være nødvendigt at have et system af vægge eller indspændte søjler der holder bygningen stabil. Når du vælger Madsen&Søeborg som din samarbejdspartner, får du:

  • Vi anvender den nyeste software til beregning af stål, træ, beton mm. som optimerer beregningsprocessen og minimerer udgifterne til projektering
  • Vi udfører de statiske beregninger sideløbende med, at vi optegner konstruktionsprojektet i autocad – det betyder, at vi meget tidligt i tegneprocessen kan fastlægge de rigtige dimensioner på de bærende konstruktioner

Tidligere løste opgaver:

  • Dimensionering af bærende konstruktioner i stål, beton, træ og murværk
  • Eftervisning af styrke, stivhed og stabilitet
  • Beregning af fundamenter, herunder pæle og støttemure
  • Bæreevneeftervisning af eksisterende konstruktioner

Ved mindre ombygninger ser vi ofte, at ’ikke bærende’ men stabiliserende vægge bliver fjernet, og det vil i teorien betyde, at bygningen bliver ustabil. Vi anbefaler derfor, at du – selv ved mindre ombygninger – får de statiske forhold vurderet af en ingeniør.

statiske_01statiske_02